Imprint

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 24. 1. 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Materasso Slovakia
Oravské Veselé 612, 029 62
Slovensko
E -mail: chomatd@materasso.sk
Telefónne číslo: +421 907 028 155

Právny zástupca (zástupcovia) Materasso Slovakia :

Dávid Chomát, MBA

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v 2020129969 pod licenciou alebo registračným číslom:

36405116

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

POZRITE SI FILM Z VÝROBY

Výnimočnosť spája tradíciu ručnej výroby a dizajnu